הנחיות ומסמכי מדיניות

  
  
מפת שכונות בתכנון.pdf
  
מדיניות בנייה לגובה - החלטת הועדה 18.10.2015.pdf
  
מדיניות בנייה לגובה - תשריט לפי החלטת הועדה 18.10.2015.pdf
  
הנחיות מרחביות - פרק מס' 1 -  מבוא.pdf
  
הנחיות מרחביות - פרק מס' 2 - הנחיות לתכנון ועיצוב המבנה.pdf
  
הנחיות מרחביות- פרק מס' 3 - הנחיות לפיתוח המגרש.pdf
  
הנחיות מרחביות- פרק מס' 4 - הנחיות לתכנון תנועה וחניה.pdf
  
הנחיות מרחביות- פרק מס' 5 - הנחיות לאצירת אשפה ופינויה.pdf
  
הנחיות מרחביות לפיתוח מגרשים לבניה כולל נספחים  - שיכון הצנחנים.pdf
  
הנחיות מרחביות לבתי התותח - רמת עמידר.pdf
  
​​​​