כנס מודדים - עיריית רמת גן

​בתאריך 2/2/2016 התקיים כנס מודדים ב'מרכז פיסג"ה בעיריית רמת גן בהשתתפות מהנדסת העיר , אדר'

עליזה זיידלר גרנות ואדר' שרון שפר מנהלת מח' תכנון עיר.

בכנס הוצגה מדיניות הועדה בנושא מפות טופוגרפיות המוגשות לועדה המקומית לצורך היתר בניה ,

תשריטים לצרכי רישום ותשריטי זיקות הנאה, חשיפת השינויים לחוק בנושא הגשת מפה מקוונת (תיק מידע

להיתר) . 

לנוחיותכם להלן מצגות של הדוברים בכנס  :

 רונן רגב - מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - שיפור שירותי ותוצרי מדידה .pdfשיפור שירותי ותוצרי מדידה .pdf

 אדר' מענית בן שלמה - יועצת למנהל התכנון , משרד הפנים - תיקון 101 - תיק מידע מקוון .pdfתיקון 101 - תיק מידע מקוון .pdf

 נציג תאגיד - מי רמת גן - דרישות למפה טופוגרפית - תאגיד.pdfדרישות למפה טופוגרפית - תאגיד.pdf

 נהלים והנחיות - עיריית רמת גן :

הגשת מפה טופוגרפית.pdfהגשת מפה טופוגרפית.pdf

תרשים זרימה - מפה טופוגרפית ותצר.pdfתרשים זרימה - מפה טופוגרפית ותצר.pdf

טופס בדיקת מפה טופוגרפית .pdfטופס בדיקת מפה טופוגרפית .pdf

טופס בדיקת תכנית לצרכי רישום.pdfטופס בדיקת תכנית לצרכי רישום.pdf


תמונות כנס מודדים רג.jpg

 

תמונה מכנס מודדים 2016