נהלים והנחיות

  
  
הנחיות פרסום תכנית בנין עיר בעיתונות.pdf
  
נוהל הגשת תבע.pdf
  
הנחיות מרחביות - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר.pdf
  
טופס התנגדות לתבע.pdf
  
הנחיות לביצוע בדיקת הצללה לתבע.pdf
  
הנחיות לביצוע בדיקת רוחות לתבע.pdf
  
​​​​​​​