תכנית המתאר 2040

רמת-גן יוצאת לתכנית מתאר

התוכנית הכוללנית לשנת היעד 2040, תתווה את הפעילות העירונית במטרה לאפשר את פיתוחה של 
העיר, תוך שמירה וקידום איכות חיי התושבים והמועסקים בה, שמירה על איזון תקציבי וחיזוק  מעמדה 
של רמת-גן במרחב הסובב אותה​

בחודשים האחרונים החלה עיריית רמת-גן את פעילותה להכנת תכנית מתאר כוללנית לעיר לשנת היעד 
2040. התכנית חלה על כל שטחה המוניציפלי של העיר ומטרתה להתוות את מדיניות התכנון העירונית 
לטווח הארוך. התכנית הינה המשך ישיר להכנת תכנית האב האסטרטגית לעיר, שמטרתה לקבוע מדיניות 
פעילות בכל תחומי העשייה העירוניים. תכנית המתאר תתכתב עם כל צרכיה של העיר,  הן בהיבט הבנייה
ותוספת יחידות הדיור והן בהיבטים משמעותיים נוספים דוגמת רווחת הציבור, שטחים  ירוקים, היבטי 
תנועה, מבני ציבור ומוסדות חינוך ועוד.

תכנית המתאר מתווה את כיווני הפיתוח של העיר ותפקידה הוא לחזות את תיאור עתידה של רמת-גן ברמה 
הפיזית, היקף האוכלוסייה הצפוי ועוד. בין היתר, תצביע התכנית על האלמנטים שעליהם יש לשמור בעיר
וכמובן תכלול תכנית אב לתחבורה הנבנית במקביל. מעצם היותה של רמת-גן עיר מעבר, הציבה העירייה את
הנושא התחבורתי בראש סדר העדיפויות ברמה התכנונית, מתוך הבנה כי התנועה באזור תלך ותהפוך צפופה 
ומורכבת יותר עם חלוף השנים. כמו כן, תקבע התכנית יעדים בנוגע לשטחי המגורים, שטחי התעסוקה, 
השטחים הירוקים והפתוחים, השטחים הציבוריים ואף תאפשר שקיפות וודאות בכל הנוגע למדיניות התכנון 
העירונית.

כיום מונה רמת-גן כ-160 אלף תושבים, 65,000 יח"ד, 800,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר. העיר עוברת תהליכים 
רבים של התחדשות עירונית וברחביה נמצאות כרגע בהליכי בנייה כ-5,000 יח"ד. תכנית המתאר האחרונה של 
העיר אושרה בשנת 1979, ועל פי מאות תכניות נקודתיות מקודם היום התכנון העירוני. לאורך שנים לא נעשו 
מהלכים לקידום ודאות תכנונית וכן לא נעשתה כל התוויה לטובת העתיד. התכנית עליה הסתמכו עד היום 
באישור אלפי פרויקטים, היא תכנית המתאר הישנה שאינה מותאמת לצרכי העיר העכשוויים והעתידיים. 
ישנה חשיבות רבה בהכנתה של תכנית מתאר עירונית שתתווה את הפעילות העירונית על מנת לאפשר את
פיתוחה של רמת-גן. זאת תוך שמירה וקידום איכות חיי התושבים והמועסקים בה, שמירה על איזון תקציבי 
וחיזוק מעמדה של העיר במרחב הסובב אותה.

יעדי תכנית המתאר החדשה הינם בחינת הצרכים לעיר בתחומים שונים דוגמת שטחי ציבור, תחבורה, 
תשתיות, פתרונות למצב קיים וע"פ הנדרש קביעת ייעוד קרקע לשימושים שונים. לצד היותה  של התכנית 
כוללנית לכל העיר, היא צפויה לכלול התחייחסות ספציפית לכל שכונה ושכונה בהתאם לאופייה
והצביון השכונתי שלה. לשם כך, בונה העירייה תכניות שכונתיות המותאמות לקהילות השונות ולאזורים
השונים בעיר.

עם תחילת העבודה להקמת תכנית המתאר, נבדק המצב הקיים בעיר, כולל השטחים החומים, הירוקים,
כמות התושבים וכמה העיר יכולה עוד להכיל. לתכנית נלווה הליך שיתוף ציבור והוא יכלול צעדים רבים
בהיבט זה, שמטרתם לשמוע את קולם, רצונתיהם וצרכיהם של תושבי העיר עצמם. צוות תכני המתאר כולל 
את מינהל התכנון בניהול הוועדה המחזוית, עיריית רמת-גן ואגף ההנדסה בראשותו של האדריכל יוסי פרחי 
וצוות מומחים רב תחומי.

מפגש עבודה ראשון בתהליך שיתוף הציבור התקיים ביום שני 3/4/17 באולם ספורט של בית ספר נטעים.
להלן מצגות לעיון:
 
 
 
 
 
תמונות ממפגש שיתוף תושבים: