טפסים ונהלים מידע

 

 מידע תכנוני טפסים

 
  
  
הנחיית המנהל 1-2013.pdf
  
הנחיית המנהל 1-2014.pdf
  
הנחיית המנהל 2-2013.pdf
  
הנחיית המנהל 3-2013.pdf
  
הנחיית המנהל 6-2014.pdf
  
הנחיית המנהל 8-2014.pdf
  
הנחיית המנהל 9-2014.pdf
  
טופס 1-תצ''ר.pdf
  
טופס 5-טופוגרפיה.pdf
  
טופס בדיקת מפה טופוגרפית.pdf
  
טופס בדיקת תצר.pdf
  
מפת דוגמה-טופוגרפיה 2016.pdf
  
מפת דוגמה-תצר 2016.pdf
  
מפת דוגמה-תשריט זיקת הנאה 2016.pdf
  
קובץ התקנות-7682 רישוי ובניה.pdf
  
קובץ תקנות המדידה -2016.pdf
  
אישור העברת שטחים ציבוריים.pdf
  
נוהל הגשת חצר - פתיחת תיק.pdf
  
עדכוני מפ''י אל ועדות התכנון המקומיות.pdf
  
ערבות בנקאית לדוגמא.pdf
  
טופס הסכם חכירה.pdf