חברי ועדת משנה

​ 
שם​ ​תפקיד ​מס' טלפון ​דוא"ל
עו"ד אביבית מאור נמרודי​ יו"ר הועדה המקומית וסגנית ראש העיר​ 03-6753577​ tikva@ramat-gan.muni.il
מר רמי פדלון​ מ"מ יו"ר הועדה וחבר הנהלת העיר​ 03-6758843 simcha-a@ramat-gan.muni.il
עו"ד דוד מנחם​ סגן ראש העיר וחבר הנהלת העיר 03-6753881 ahuva-m@ramat-gan.muni.il
מר אביהוא בן-משה​ סגן ראש עיר וחבר הנהלת העיר​ 03-6753518​ ravit-c@ramat-gan.muni.il
מר יצחק שחם​ חבר הנהלת העיר 03-6753551 Olga-a@ramat-gan.muni.il
​מר צחי זליכה​ חבר הנהלת העיר​ 03-6753576 tali_o@ramat-gan.muni.il
עו"ד רועי  ברזילי​ חבר מועצת העיר​ 03-6758842 mlevi@ramat-gan.muni.il
מר אדם קניגסברגר​ חבר מועצת העיר​ ​03-6132927 adi-sh@ramat-gan.muni.il
מר דני גולדשטיין​ חבר הנהלת העיר​ 03-6132927​ adi-sh@ramat-gan.muni.il
מר ליעד אילני חבר מועצת העיר​ 03-6132927​ adi-sh@ramat-gan.muni.il