דוחות

בעמוד זה ניתן לצפות בדוחות שוטפים של פעילות הועדה המקומית רמת-גן.

דוח שנתי ועדה מקומית 2016.pdf