חיפוש ישיבה

בעמוד זה ניתן לצפות ולהדפיס החלטות הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן.
 
מנהלת תפעול הועדה המקומית לתכנון ובניה  -
 
שרית אלטמן, טלפון: 03-6753801, דוא"ל: