תכניות אב

העיר רמת גן חרטה על דגלה לאפשר התחדשות עירונית מושכלת אשר תכלול התחדשות המגורים בעיר יחד עם חידוש ושדרוג התשתיות. לצורך כך הוחל בשנת 2015 תהליך תכנון מקיף הכולל את שכונות העיר.

תכנון השכונות לוו​ה בצוות מתכננים ויועצים מהתחום הכלכלי והתחבורתי במטרה ליצור תכנית ישימה אשר עונה על צרכי התושב/בעלי דירות המבקשים לחדש את דירותיהם הישנות וצרכי הציבור כולו המשתמש במרחב העירוני הציבורי.

מפת שכונות בתכנון.pdf

בעמוד זה יועלו מעת לעת מסמכי מדיניות והחלטות, תשריטים של תכניות האב לשכונות העיר השונות.

  
מדיניות מאושרת ליישום תמא 38 ברמת גן_11-2017
תשריט שכונת הלל
שכונת הלל - מסמך מדיניות מימוש תמא 38 ותכניות להתחדשות עירונית
החלטת מדיניות שיכון ותיקים
תשריט מדיניות שיכון ותיקים
תשריט מדיניות רמת השקמה
החלטת ועדה לאימוץ תכנית אב לשכונת רמת השקמה מיום 30.04.17
​​​​