הנחיות לשימוש באתר

  
  
הדרכה לצפייה בפרוטוקול ותמליל הועדה.pdfהדרכה לצפייה בפרוטוקול ותמליל הועדה
הנחיות להזמנת תיקי בניין לעיון - תיקייה.pdfהנחיות להזמנת תיקי בניין לעיון - תיקייה
הנחיות להפקת דף מידע תכנוני או גרפי.pdfהנחיות להפקת דף מידע תכנוני או גרפי
הנחיות צפייה במסמכים סרוקים לתיק בניין.pdfהנחיות צפייה במסמכים סרוקים לתיק בניין