טפסים ונהלים

  
  
הנחיות אדריכליות.pdfהנחיות אדריכליות
מצגת תמא.pptמצגת תמא
הוראות תכנית רג-340-ג-30.pdfהוראות תכנית רג-340-ג-30
הוראות תוכנית רג-מק-340-ג-53.pdfהוראות תוכנית רג-מק-340-ג-53
נספח מכפילים מתוכנית רג-מק-340-ג-53.pdfנספח מכפילים מתוכנית רג-מק-340-ג-53
טבלת כמויות.pdfטבלת כמויות
תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בניה לפי תמא 38.pdfתצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בניה לפי תמא 38
נוהל פרסומים - תמא - לאתר ההנדסי.pdfנוהל פרסומים - תמא - לאתר ההנדסי
רשימת יועצים לבקרה הנדסית (מהנדסי בנין) לחיזוק מבנים לפי תמא 38.pdfרשימת יועצים לבקרה הנדסית (מהנדסי בנין) לחיזוק מבנים לפי תמא 38
טופס בקרה הנדסית.pdfטופס בקרה הנדסית
תצהיר מהנדס למבנה שאינו עומד בת.י. 413.pdfתצהיר מהנדס למבנה שאינו עומד בת.י. 413
נוהל גז בתמא 38 - חיזוק ותוספת.pdfנוהל גז בתמא 38 - חיזוק ותוספת
דרישות להגשת תכנית להתארגנות אתר.pdfדרישות להגשת תכנית להתארגנות אתר
החלטת ועדה לאימוץ תכנית אב לשכונת רמת השקמה מיום 30.04.17.pdfהחלטת ועדה לאימוץ תכנית אב לשכונת רמת השקמה מיום 30.04.17
החלטת מדיניות רמת השקמה.pdfהחלטת מדיניות רמת השקמה
הנחיות לפתיחת בקשה להיתר - התחדשות עירונית.pdfהנחיות לפתיחת בקשה להיתר - התחדשות עירונית
תשריט מדיניות רמת השקמה.pdfתשריט מדיניות רמת השקמה