פיקוח

מחלקת הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה ומשמשת כגורם הבלעדי והסמכותי אשר מופקד על אכיפת חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 והתקנות לחוקים, חוקי עזר עירוניים, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה.
 
להלן פירוט של תחומי אחריות המחלקה:
  • מעקב אחר בנייה חוקית בהתאם להיתר הבנייה ועל פי חוק התכנון והבנייה.
  • איתור בנייה ללא היתר וטיפול בחריגות בנייה ברחבי העיר על פי חוק התכנון והבנייה.
  • ביצוע ביקורות בגמר בנייה, לקראת אישור חיבור חשמל, הוצאת תעודת גמר ושחרור ערבויות בנקאיות.
  • איתור וטיפול בשימושים, בניגוד להיתר או תכנית, בקרקע.
  • אכיפת חוק התכנון והבנייה בכל הקשור לפיקוח וביצוע צווי הריסה.

לנוחיותכם להלן קישורים שימושיים:

לשכת המפקחת על רישום מקרקעין תל-אביב (המפקחת על הבתים המשותפים)

תדריך לתביעות בפני המפקחת על הבתים המשותפים

תקנות הפטור מהיתר בניה

הנחיות מרחביות לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר

קישור לקובץ גרפיקה עירוני להדפסה על גבי גדרות באתרי בניה: 

מדבקה עירונית לגידור אתר.pdfמדבקה עירונית לגידור אתר.pdf

 שעות קבלת קהל ואנשי קשר אגף הנדסה:
לספר טלפונים אגף הנדסה

 אנשי קשר עיקריים במחלקה: מזכירת מחלקת הפיקוח על הבניה 
 ימית זאקריה   טלפון: 03-6753753   פקס: 03-6753753   דוא"ל: yamit_z@ramat-gan.muni.il

  נשמח לעמוד לשרותכם!

כתובת משרדי הפיקוח :

בנין משה אביב, דרך ז'בוטינסקי 7 רמת-גן (קומה 21)  

 ​

  
  
הדרכת בטיחות לקבלנים התארגנות לאתר בניה.pdfהדרכת בטיחות לקבלנים התארגנות לאתר בניה
כנס קבלנים בנושא בטיחות הציבור בסמוך לאתרי בניה.pdfכנס קבלנים בנושא בטיחות הציבור בסמוך לאתרי בניה
הנחיות הסדרי תנועה זמניים.pdfהנחיות הסדרי תנועה זמניים
מדבקה עירונית לגידור אתר.pdfמדבקה עירונית לגידור אתר
הצבת שלט חובה באתרי בניה.pdfהצבת שלט חובה באתרי בניה
נוהל תיאום להריסת מבנה.pdfנוהל תיאום להריסת מבנה