לתשומת ליבכם נוהל כיבוי אש מסלול מקוצר

30/08/2016

לתשומת הלב להיתרי בניה למבנים בסיכון נמוך יחול מסלול בטיחות אש מקוצר !

עורך הבקשה הראשי יצהיר בפני אגף ההנדסה וישא באחריות כוללת על יישום דרישות בטיחות אש בהתאם למפרט המתאים .

הנ"ל נוגע לבקשות להיתר כגון תוספת להיתר , מחסן, מעלית ,בית צמוד קרקע, בריכה , תוספת דירות, חדר על הגג.

הנוהל המקוצר אינו כולל בקשות במסגרת תמ"א 38 .

נוהל אישור כיבוי אש מקוצר להיתרי בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה.pdfנוהל אישור כיבוי אש מקוצר להיתרי בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה.pdf